Znajdziesz nas również na

Dokumenty do pobrania.

Oczyszczalnie biologiczne.

Oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA zostały przebadane w laboratorium notyfikowanym na zgodność z PN EN 12566-3:2007+A1:2009. Pozytywne wyniki analiz dają nam prawo do zadeklarowania zgodności oczyszczalni z ww. Normą oraz znakowania oczyszczalni europejskim znakiem bezpieczeństwa CE.

Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego na Reaktory biologicznych oczyszczalni ścieków: 
BIO-HYB – typoszereg, 
BIO – typoszereg. 
Numer Aprobaty: AT/2010-08-0334

Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na Biologiczną oczyszczalnię – typoszereg, złoże biologiczne z kształtek polietylenowych. 
Numer Atestu: HK/W/0013/01/2010

Oczyszczalnie ekologiczne.

Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego na Osadnik Gnilny EKO – typoszereg.
Numer Aprobaty: AT/2009-08-0330

Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na Ekologiczne oczyszczalnię ścieków – typoszereg.
Numer Atestu: HK/W/0013/02/2010

Szamba - Zbiorniki bezodpływowe.

Aprobata techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego na Bezodpływowy zbiornik na ścieki EKO – typoszereg.
Numer Aprobaty: AT/2009-08-0330

Atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na Bezodpływowy zbiornik na ścieki – typoszereg.
Numer Atestu: HK/W/0013/02/2010